Start
English | Suomeksi
Kontakta oss | Översiktskarta | den 22 januari 2018

 

 

Sökkriterier        
Krusman ögonduschar och nödduschar

Industrier, raffinaderier och livsmedelsföretag är alla miljöer där skyddsutrustning krävs och där nödduschar och ögonduschar är livsviktiga om en olycka inträffar. Vi tillverkar ögonduschar, nödduscharutomhusduschar, kombinationsduschar, tankduschar och isolerade nödduschkurer.

Industrier, raffinaderier och livsmedelsföretag är alla miljöer där skyddsutrustning krävs och där nödduschar och ögonduschar är livsviktiga om en olycka inträffar. Vi tillverkar ögonduschar, nödduscharutomhusduschar, kombinationsduschar, tankduschar och isolerade nödduschkurer.

Det är livsviktigt med ögon- och nödduschar

Frätande syror och andra farliga ämnen kan ge allvarliga skador. Om en olycka in-träffar är det viktigt att skyddsutrustning finns nära tillhands och att spolning kan ske direkt efter att du utsatts för ett farligt ämne. Installation och spoltider »

Frätande syror och andra farliga ämnen kan ge allvarliga skador. Om en olycka in-träffar är det viktigt att skyddsutrustning finns nära tillhands och att spolning kan ske direkt efter att du utsatts för ett farligt ämne. Installation och spoltider »

Information och nyheter

 Arkiv »

Vi är certifierade enligt ISO-9001:2008 och ISO-14001:2004

Alla våra produkter är tillverkade enligt gällande föreskrifter EN 15154-1, 2, 3 och 4:senaste upplagan och AFS 1999:7

Vi är kvalitetsäkrade i Achilles Joint Qualification System som leverantör till oljeindustrin i Norge och Danmark.

 Arkiv »

Vi är certifierade enligt ISO-9001:2008 och ISO-14001:2004

Alla våra produkter är tillverkade enligt gällande föreskrifter EN 15154-1, 2, 3 och 4:senaste upplagan och AFS 1999:7

Vi är kvalitetsäkrade i Achilles Joint Qualification System som leverantör till oljeindustrin i Norge och Danmark.

Hyr en mobil tankdusch
Personliga uppgifter