Vi hjälper dig att hitta rätt produkt.

Kontakta oss

Föreskrifter för ögonduschar och nödduschar

Första hjälpen och krisstöd

AFS 1999:07»

Laboratoriearbete med kemikalier

AFS 1997:10»

Skador

Frätande syror och andra farliga ämnen kan ge allvarliga skador. När en olycka är framme är det viktigt att en säkerhetsutrustning finns nära tillhands och det är ytterst viktigt att spolning sker direkt efter att du utsatts för ett farligt ämne. Försenad ”första hjälpen” behandling kan innebära allvarliga skador. Exempel på ämnen som är skadliga för ögon och hud är frätande syror, alkaliska skador, mekaniska skador, heta ämnen och vätskor.

Hur ska vi då veta på vilken plats och i vilken miljö det måste finnas ögonduschar och nödduschar? Med hjälp av arbetsmiljöverkets rekommendationer kan vi få kunskap om det skyldigheter och krav som ställs på arbetsmiljön där första hjälpen och skyddsutrustning är nödvändigt.

Arbetsmiljölagen och föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljölagen (1977:1160) ger ramen för Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna anger mer i detalj de krav och skyldigheter som finns beträffande arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan till exempel gälla vissa slag av risker, psykisk påfrestning, fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. I Arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och skyddsansvariga för att förebygga olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljöverket ger ut de föreskrifter (se längst upp på sidan) som mer i detalj tar upp de krav som ställs i särskilda miljöer.

Nya kunskaper om risker och förändringar i arbetslivet liksom nya EU direktiv innebär att ett kontinuerligt arbete med att utveckla de befintliga föreskrifterna. Den senaste upplagan inom ”Första hjälpen och krisstöd” heter AFS 1999:7 och kan läsas i länken högst upp på den här sidan.

Sammanställning av regler och krav på skyddsutrustning

Information i tabellen nedan uppdateras just nu.

Kapacitet för nöddusch

Enligt AFS 1999:7

Kapacitet för ögondusch

Enligt AFS 1999:7

Spolbild för nöddusch

Enligt AFS 1999:7

Spolbild för ögon- & ansiktsdusch

Enligt AFS 1999:7

Internationella standarder

Våra nöd- och ögonduschar uppfyller även villkoren i den europeiska standarden för nödduschar EN 15154-1, 2, 3 & 4*:senaste upplagan (European Committee for Standardization) och den amerikanska standarden för ögon- och nödduschar ANSI/ISEA Norm Z358.1-senaste upplagan (American national standard institute).

*Mer information om del 1-4 för EN 15154:
Part 1: Plumbed-in body showers for laboratories
Part 2: Plumbed-in eye wash units
Part 3: Non plumbed-in body showers
Part 4: Non plumbed-in eyewash units

Har du frågor gällande lag och krav är du välkommen att kontakta oss på Krusman Nödduschar så hjälper vi dig gärna.

»

Installera nöddusch eller ögondusch, steg för steg

1. Rätt placering av ögon- & nöddusch

2. Vattenmängd i ögon- & nöddusch

3. Tempererat vatten

4. Säkerhet vid tryckfall i vattnet

5. Reducerat tryck

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

7. Ventil

Kvalité och miljö

Kvalitet handlar om att göra rätt från början. Våra produkter är utvecklade efter de kvalitetsstandarder som finns. Vi förmedlar kunskap om riskåtgärder, lagar och krav som ställs på ögonduschar och nödduschar samt skapar rutiner för att rädda liv. Vi vill minska vår miljöpåverkan både i tillverkning och i vår dagliga verksamhet och vi ska som minimum följa aktuella lagar, andra krav, samt branschkrav.

Läs mer