Vi hjälper dig att hitta rätt produkt.

Kontakta oss

Installation av ögondusch och nöddusch

En ögondusch eller en nöddusch är en effektiv säkerhetsutrustning, som på snabbast möjliga sätt avbryter en kemisk reaktion, som hotar att allvarligt skada ögonen eller kroppen.

Om duschen skall kunna fullgöra sin uppgift måste den uppfylla vissa krav på funktioner, läs mer i AFS föreskrifter.

1. Rätt placering av ögon- och nöddusch

Varje sekund är dyrbar. Ögon- eller nöddusch måste finnas intill riskzonen och kunna nås på några få sekunder. 

2. Vattenmängd i ögon- och nöddusch

Vattenflödet och spoltiden är avgörande för hur väl man kan avlägsna kemikalierna eller kyla brännskadan. Krusmans ögonduschar och nödduschar uppfyller branschens krav på flöden men vi kan även anpassa flöden. Sköljningen bör som regel pågå i 15-30 minuter, men riktlinjer finns för exakt hur länge man ska spola beroende på skada. Läs mer om spoltider i AFS föreskrifter » (Länka till sidan föreskrifter)

3.Tempererat vatten

Tempererat vatten är lagstadgat för ögonduschar och en rekommendation på nödduschar. Det är lagstiftat på att temperatur måste vara mellan 20-30°. Avkylning hejdar dock kemiska angrepp och lindrar följderna av brännskador avsevärt. Alla Krusmans duschar har flödeskompensering. Både kroppsdusch och ögondusch ska alltid kunna vara aktiverade samtidigt. 

4. Säkerhet vid tryckfall i vattenledningen 

I en ögon- eller nöddusch handlar det om stora vattenmängder och ett tryckfall i ledningen få allvarliga konsekvenser. Duschar med automatisk tryck- och flödeskompensering är därför en nödvändighet. 

5. Reducerat tryck

Speciellt i ögonduschar är det viktigt att vattenstrålarna är fina och mjuka så att de inte skadar ögonen ytterligare. En tjock, mjuk stråle är att fördedra framför en smal och vass. Korrekt spolbild har en vattenpelare som inte högre än 250 mm.  

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

En ögon- eller nöddusch måste alltid fungera och därmed testas varje månad. Miljöerna där duschar finns är många gånger korrosiva. Kontrollera att materialet i duschen är anpassat till miljön den är installerad i. När en ögon- eller nöddusch ska placeras utomhus, måste den vara isolerad för att klara köldgrader.  

7. Ventil

Ventilen är hjärtat i duschen och måste hålla god kvalité. Aktiveringen ska vara konstruerad så att båda händerna kan vara fria att hålla ögonlocken öppna för spolning.

»

Installera nöddusch eller ögondusch, steg för steg

1. Rätt placering av ögon- & nöddusch

2. Vattenmängd i ögon- & nöddusch

3. Tempererat vatten

4. Säkerhet vid tryckfall i vattnet

5. Reducerat tryck

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

7. Ventil

Kvalité och miljö

Kvalitet handlar om att göra rätt från början. Våra produkter är utvecklade efter de kvalitetsstandarder som finns. Vi förmedlar kunskap om riskåtgärder, lagar och krav som ställs på ögonduschar och nödduschar samt skapar rutiner för att rädda liv. Vi vill minska vår miljöpåverkan både i tillverkning och i vår dagliga verksamhet och vi ska som minimum följa aktuella lagar, andra krav, samt branschkrav.

Läs mer